Institutul Național al Patrimoniului supune consultării publice propuneri de normative în domeniul restaurării

0
355
Institutul Național al Patrimoniului supune consultării publice două propuneri de Normative în domeniul conservării – restaurării componentelor artistice ale  monumentelor istorice:
  1. „Norme metodologice și indicator de norme de deviz pentru lucrări de conservare – restaurare a picturii murale a frescoa fresco și a secco-în tehnica tempera și a tencuielilor decorative, părți integrante ale monumentelor istorice” (documentul poate fi descărcat de aici)
  2. „Norme metodologice și indicator de norme de deviz pentru lucrări de conservare-restaurare a picturii murale a secco-lianți organici și a stucaturii policrome, părți integrante ale monumentelor istorice” (documentul poate fi descărcat de aici)

Institutul Național al Patrimoniului a demarat, conform atribuției sale de a propune Ministerului Culturii inițierea de acte normative în domeniul protejării monumentelor istorice, actualizarea Metodologiei de restaurare a componentelor artistice (MC / I-A/ 2000 aprobată prin OM nr. 2325 / 04.08.2006) – aflată în vigoare.

Această inițiativă s-a concretizat, până în momentul de față, în două proiecte de normativ în domeniul restaurării picturii murale, stucaturilor și tencuielilor decorative, care, pe de o parte, aduc la zi Normele metodologice de conservare-restaurare în vigoare, iar pe de alta, asigură, prin intermediul Indicatorului de norme de deviz, alinierea la reglementările naționale în vigoare privind consumurile de resurse, ofertarea și decontarea lucrărilor ce se finanțează total sau parțial din fonduri publice.

La redactarea celor două proiecte, componenta de Norme metodologice, a cărei structură are la bază direcţiile Metodologiei de restaurare a componentelor artistice (MC / I-A/ 2000) se datorează unor personalități din domeniul restaurării monumentelor istorice, experți atestați ai Ministerului Culturii: prof. univ. dr. Oliviu Boldura – coordonator, dr. Ioan Darida, prof. univ. dr. Carmen Solomonea, conf. univ. dr. Maria Dumbrăvician, drd. Oana Gorea, prof. univ. dr. Ioana Gomoiu (investigații biologice), prof. univ. dr. Gheorghe Niculescu (investigații fizico-chimice), în timp ce componenta de Indicator de norme de deviz a fost elaborată, cu respectarea prevederilor HG 907/2016 și a machetelor de lucru din Ghidul metodologic pentru revizuirea normelor de consumuri medii de resurse pe articole de deviz (Indicativ GE 031-97), de către ing. Liliana-Geta Rusu, expert achiziții publice.

Comunitate profesională din domeniu şi persoanele implicate în protejarea patrimoniului cultural sunt invitate să consulte cele două proiecte şi să transmită comentarii, observaţii sau sugestii de optimizare a documentelor, completând Formularul de transmitere a amendamentelor corespunzător fiecărei propuneri de normativ:

Descarcați formularul pentru transmiterea de amendamente normativ pictură a fresco.
Descarcați formularul pentru transmiterea de amendamente normativ pictură a secco.Formularele completate pot fi trimise prin e-mail (secretariat@patrimoniu.ro și iozefina.postavaru@patrimoniu.ro) sau prin poştă, la sediul INP (Str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16 Bucureşti, Sector 4), până în data de  31 mai 2021, urmând ca amendamentele să fie sistematizate în cadrul Oficiului Norme şi Metodologii al INP, iar concluziile să fie trase în cadrul unei dezbateri finale, găzduite de INP înainte de transmiterea documentelor spre avizare forurilor competente.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here