Teach for Romania și Roma Education Fund lansează proiectul „Segregare pe minus, diversitate pe plus”

0
499

În contextul în care România încă se confruntă cu fenomenul de segregare în școlile publice, Teach for Romania și Roma Education Fund lansează proiectul „Segregare pe minus, Diversitate pe plus – Educație de la egal la egal pentru comunitățile roma și non-roma”. Scopul proiectului este acela de a crea un cadru propice pentru respectarea dreptului la educație, tratament egal și fără discriminare pe bază de etnie.

Proiectul, derulat pe o perioada de 31 de luni, va crea un spațiu de dialog între experți în educație, decidenți politici, profesioniști din mediul neguvernamental la nivel național și părinți, elevi, profesori și manageri școlari din 7 comunități unde ponderea elevilor romi este de minimum 50%. Inițiativa are la bază două documente emise de Ministerul Educației și Cercetării – Ordinul 1540/2007 privind interzicerea segregării școlare a copiilor romi și Metodologia segregării școlare în învățământul preuniversitar din 2019 – prin care Ministerul propune, ca politică educațională, asigurarea echității și îmbunătățirea calității în educație pentru toți copiii, inclusiv cei de etnie romă, accesul egal la toate formele de învățământ fără discriminare bazată pe originea etnică sau limba maternă.

„Vorbim tot mai des despre echitate în educație și despre a-i ajuta pe copiii din mediile dezavantajate să își pună în valoare potențialul și să devină cetățeni funcționali ai societății românești. Cu toate acestea, nu putem vorbi despre opțiuni de viață acolo unde profesorii nu au competențele și nici cadrul pentru a derula activități de învățare interculturală, curriculumul nu include aspecte de cultură și istoria minorității rome, contexte de interacțiune în comunitate, iar relațiile părinte-școală-elev-comunitate sunt precare.

Alături de Roma Education Fund vrem, ca timp de aproximativ 3 ani, să lucrăm la trei mari obiective: crearea și diseminarea unui curriculum care să faciliteze derularea unor activități pe tematici precum educație și diversitate interculturală; dezvoltarea competențelor de cetățenie activă și a unui tratament nediscriminatoriu și interculturalitate pentru peste 700 de participanți în proiect (profesioniști din educație la nivel național, specialiști din mediul ONG, părinți, elevi, profesori și directori) din 7 județe. Un alt obiectiv extrem de important este acela de a înainta către Ministerul Educației și Cercetării două propuneri de politică publică în vederea asigurării echității în educație și calitatea educației pentru toți copiii, indiferent de originea etnică sau limba maternă. Educația este pentru copii și fiecare acțiune de-a noastră de acum contribuie la viitorul copilului, al familiei lui, al comunității și implicit al nostru, ca societate”, a adăugat Iulia Pielmuș, Director Executiv Teach for Romania.

În toate școlile în care Fundația REF a implementat programe educaționale, componenta de educație incluzivă și interculturală a ocupat în permanență un loc extrem de important. Întotdeauna am pus la dispoziția cadrelor didactice cursuri de “Istoria și tradițiile romilor” și de „Interculturalitate” din dorința de a-i ajuta să-i cunoască și să-i înțeleagă pe elevii de altă etnie sau de altă confesiune. În momentul în care îl cunoști cu adevărat pe Celălalt, fenomene precum segregarea și discriminarea scad în intensitate și, ușor-ușor, ele ajung să se disipeze făcând loc unei generații de tineri, de profesori și de adulți care cred cu tărie că a fi diferit este un atu care întărește societatea. Ne bucurăm să lucrăm alături de echipa Teach for Romania și sunt convinsă că vom avea rezultate excepționale în cadrul acestui proiect” – Andreea Nedelcu, coordonatorul proiectului din partea Roma Education Fund.

Proiectul va implica 180 de profesioniști din educație la nivel național, 350 de cetățeni (părinți, elevi, profesori etc.) și 210 elevi din 7 comunități rurale Teach for Romania: Gălbinași (județul Călărași), Augustin (județul Brașov), Mihai Bravu (județul Giurgiu), Sintești (județul Ilfov), Ivești (județul Galați), Voicești (județul Vâlcea) și Potlogi (județul Dâmbovița). Acesta este derulat de Teach for Romania în parteneriat cu Roma Education Fund cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Descriere Teach for Romania:

Teach for Romania (teachforromania.org) este o organizație non-guvernamentală, care de 7 ani recrutează și pregătește oameni valoroși să devină profesori și învățători în școlile publice din România, pornind de la cele mai dificile comunități. La Teach for Romania, noi credem că fiecare copil din România are dreptul și poate să aibă parte de o educație de calitate. Fiecare copil are dreptul să-și descopere potențialul și să-și îndeplinească visul.

În anul școlar 2020-2021, 94 de cadre didactice, participanți în programul nostru, predau în 83 de școli, din 20 de județe. De asemenea, ne bucurăm că, din comunitatea noastră de 136 de alumni, absolvenți ai programului, jumătate au ales să rămână la catedră în școli publice din România. Împreună ajungem astăzi la aproximativ 14 000 de copii.

Descriere Roma Education Fund

Înființată în anul 2009 de Roma Education Fund din Elveția, Fundația Roma Education Fund (REF) Romania este o organizație neguvernamentală a cărei misiune este să reducă decalajele educaționale dintre populația romă și cea neromă. Totodată, echipa REF Romania şi-a asumat şi rolul de a acționa drept catalizator pentru facilitarea accesului la educație de calitate, în condiţii de egalitate, pentru toți copiii romi.

Rezultatele majore ale Fundației au fost obținute prin implementarea a cinci proiecte strategice  finanțate prin fondul FSE, prin Granturile SEE și Norvegia, precum şi prin alte trei proiecte mari derulate cu fonduri UE. Toate aceste proiecte vizează împreună aproape 25.000 de elevi și de adulți romi, cărora le-am oferit pachete de servicii complexe în cadrul unor intervenții multianuale. În ultimii 12 ani de activitate, Fundația a investit peste 21 de milioane de euro în educație de calitate.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene.

Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here