Câștigătorii Apelului de proiecte finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice – Reșița și Timișoara

0
695

Institutul Național al Patrimoniului (INP) anunță rezultatele sesiunii I / 2021 a apelurilor de proiecte finanțate din Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) – subprogramele Reșița, 250 de ani de siderurgie, respectiv Timișoara, Capitală europeană a culturii. Au fost selectate pentru finanțare 10 proiecte, în valoare de aproximativ 1 milion de lei, pentru lucrări de întreținere și reparații curente la clădiri monument istoric din orașele Reșița și Timișoara.

Proiectele selectate pentru finanțare se înscriu în sub-categoriile: 1) Subprogramul acțiuni tematice – Reșița, 250 de ani de siderurgie, pentru protejarea patrimoniului industrial (lucrări de întreținere și reparații curente) 7 proiecte selectate, în valoare totală de 697.540 lei; respectiv 2) Subprogramul acțiuni tematice – Timișoara, Capitală Europeană a Culturii (lucrări de întreținere și reparații curente) 3  proiecte selectate, în valoare totală de 235.199 lei.

“Remarcăm, încă o dată, la finalul unei noi sesiuni de selecție pentru finanțare, cât sunt de importante, pe de o parte, capacitatea beneficiarilor (proprietari, asociații de proprietari sau administratori de patrimoniu imobil) de a scrie și organiza proiecte în parteneriat cu specialiștii din domeniu și, pe de altă parte, implicarea comunităților locale – administrație publică și societate civilă deopotrivă  – pentru ca aceste oportunități de a investi în conservarea monumentelor istorice să poată fi valorificate” – a declarat Ștefan Bâlici, directorul Institutului Național al Patrimoniului.

“Nu putem decât să felicităm asociațiile de proprietari și grupurile de inițiativă care au contribuit la propunerile câștigătoare în prezentul Apel în cele două orașe și să salutăm decizia municipalității Reșița de a acoperi costurile consultanței de specialitate pentru elaborarea documentației pentru toți beneficiarii apelului dedicat, în an aniversar, orașului istoric al siderurgiei” – a completat Ștefan Bâlici.

Cele 7 proiecte din Reșița selectate pentru finanțare

SIMION ADAM-IOAN Intervenții tip reparații curente la una dintre Locuințele Gemene „Frații Blăjița”
PAROHIA ROMANO CATOLICĂ REȘIȚA Intervenții tip reparații curente la Biserica Romano-Catolică „Maria Zăpezii”
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „PAUL IORGOVICI” Intervenții tip reparații curente la Casa Friedmann – Actuala Bibliotecă Județeană „Paul Iorgovici”
PAROHIA ORTODOXĂ CÎLNIC Reabilitare fațade Biserica Ortodoxă Cîlnic
ASOCIAȚIA CULTURALĂ REȘIȚA ROMÂNĂ Reparații ”Palatul Cultural” – Teatrul de Vest Reșița
COMUNITATEA EVREILOR (MOZAICĂ) DIN REȘIȚA Intervenții tip reparații curente la Sinagoga din Reșița
BISERICA EVANGHELICĂ REȘIȚA Reparații acoperiș la Biserica Evanghelică Reșița

Cele 3 proiecte din Timișoara selectate pentru finanțare

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI DIN TIMIȘOARA, STR. AUGUST TREBONIU LAURIAN NR. 2 Restaurare Poartă de acces imobil din str. August Treboniu Laurian nr. 2 din Situl Urban „Vechiul Cartier Iosefin”
FAMICAS SRL Refacere fațadă exterioară a clădirii Mercy nr. 3 din Situl Urban „Cartierul Cetatea Timișoara”
PORUMB OLIMPIU EMIL Reabilitare și înlăturare intervenții anterioare de înlocuire ale tâmplăriei de lemn exterioare pe fațada principală la imobilul din Piața Traian nr. 4 din situl Urban „Fabric I”


Lista tuturor celor 10 de proiecte selectate pentru finanțare, cu informații despre punctajul și sumele obținute în cadrul Apelului I/2021 TMI, este disponibilă aiciPentru informații despre toate etapele de evaluare din prezentul apel, accesați secțiunea Rezultate – aici.

Aceste 10 proiecte se alătură altor 25 de proiecte de punere în siguranță /  realizare a documentației pentru restaurare câștigătoare ale Apelului de proiecte finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice din 2020 (mai multe detalii sunt disponibile aici) și celor 27 de proiecte deja finanțate în cadrul Apelului I/2021, sub-programele IU (Intervenții de urgență), respectiv Proiectare (elaborarea documentației tehnico-economice pentru lucrări de restaurare) – mai multe detalii sunt disponibile aici. Un total de 62 de proiecte au beneficiat în acești doi ani de finanțare prin sumele strânse din contribuțiile la Timbrul Monumentelor Istorice.

Printre criteriile principale de departajare a proiectelor și de acordare a finanțării – criterii ce au la bază prioritățile anuale în vederea finanțării prin TMI transpuse în baremul anunțat la startul Apelului de proiecte – menționăm: argumentarea importanței monumentului în raport cu toate categoriile de valori ale obiectivului (relaționale, contextuale, locale), atenția acordată angajării comunităților patrimoniale și a comunităților locale în protejarea monumentelor istorice și pregătirea unei documentații elaborate, care are în vedere protejarea și punerea în valoare pe termen lung a monumentului istoric.

Sumele disponibile în acest moment din fondul Timbrului Monumentelor Istorice au făcut posibile anul acesta doar cele patru subprograme de finanțare anunțate în decembrie 2020, și anume: 1) subprogramul intervenții de urgență (IU), 2) subprogramul pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (proiectare); 3) subprogramul acțiuni tematice Reșița, 250 de ani de siderurgie pentru protejarea patrimoniului industrial – lucrări de întreținere și reparații curente și 4) subprogramul acțiuni tematice Timișoara, Capitală Europeană a Culturii – lucrări de întreținere și reparații curente. Fiecare subprogram are condiții specifice de eligibilitate disponibile pe www.patrimoniu.ro/timbru.

Potențialii beneficiari sunt invitați, de asemenea, să se aboneze la notificările despre Apelurile viitoare de finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice, aici: https://bit.ly/3ppjcaH

Despre Timbrul Monumentelor Istorice

Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) este o taxă extrabugetară destinată finanțării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice. Timbrul monumentelor istorice se aplică în procent de 2% asupra vânzărilor de produse și servicii care promovează sau utilizează imagini cu monumente istorice și se percepe de la operatorii economici, editori sau producători, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de protecție a monumentelor istorice în zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, după caz.

Dat fiind că scopul instituirii Timbrului Monumentelor Istorice este stimularea protejării patrimoniului construit, proprietarii sau operatorii economici care contribuie în mod direct la protejarea unor monumente istorice cu o sumă cel puțin egală cu cea calculată pentru Timbrul Monumentelor Istorice sunt exceptate de la plată.

Printre cei mai mari contribuabili la fondul Timbrului Monumentelor Istorice în anii precedenți (2019) menționăm instituții precum Teatrul Național din București, Opera Națională București sau Turism Felix SA – Băile Felix, în timp ce în categoria exceptaților de la plata taxei care au contribuit la protejarea monumentelor istorice dorim să nominalizăm în mod special Compania de Administrare a Domeniului Bran și Biserica Evanghelica fortificată din satul Viscri, jud. Brașov.

Mai multe informații despre Timbrul Monumentelor Istorice sunt disponibile urmând acest link.

Institutul Național al Patrimoniului (INP) este principala instituție centrală care pune în aplicare politicile publice în domeniul protejării patrimoniului cultural în România. INP asigură activitățile de cercetare, evidență, inventariere, protejare și punere în valoare pentru toate categoriile patrimoniului cultural – imobil, mobil, imaterial și digital – și gestionează inventarele oficiale ale patrimoniului cultural – Lista monumentelor istorice, Repertoriul arheologic național, Inventarul patrimoniului cultural național mobil, Registrul național al patrimoniului cultural imaterial, baze de date și depozite digitale.

De asemenea, INP elaborează și gestionează Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice [PNR] – principalul instrument prin care statul asigură finanțarea lucrărilor de protejare, restaurare și punere în valoare a patrimoniului imobil -, colectează și gestionează Timbrul Monumentelor Istorice [TMI], gestionează atestarea specialiștilor și experților din domeniul patrimoniului imobil, este agregator național pentru Enciclopedia culturală europeană [europeana.eu], elaborează dosarele de nominalizare pentru înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial, coordonează procesul de nominalizare pentru Marca Patrimoniului European.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here