De 8 Martie, DIGI sărbătorește diversitatea de gen și egalitatea de șanse

0
209
De 8 Martie, DIGI sărbătorește diversitatea de gen și egalitatea de șanse
Camelia Maria - Director HR Digi
  • Diversitatea reprezintă o sursă de inovație și coeziune în cadrul grupului DIGI, cel mai mare angajator din mediul antreprenorial din România, în 2020, femeile având o importantă contribuție la evoluția afacerii în România și în celelalte piețe (Spania, Ungaria și Italia);
  • Aproape 31% din angajații DIGI în România sunt femei, o reprezentativitate similară celor declarate de alți operatori europeni care au ca principale activități concepția, construcția, mentenanța de infrastructuri moderne bazate pe fibră optică, furnizarea și comercializarea de servicii de comunicații electronice fixe și mobile;
  • DIGI le oferă tuturor angajaților posibilitatea de a-și proiecta și clădi un parcurs profesional complet în industria telecomunicațiilor, dispunând de o mare diversitate de ocupații. Tratamentul echitabil al tuturor angajaților, indiferent de gen, vârstă, origine, capacitate de muncă, orientare religioasă etc., și mobilitatea internă sunt cheia unei relații angajat-angajator reușite și de durată. 

Diversitatea de gen, o prioritate în construirea relațiilor de muncă în cadrul DIGI

În ultimele 12 luni, într-o perioadă provocatoare în care companiile au fost nevoite să ia măsuri rapide cu privire la organizarea activității și configurării organizaționale, grupul DIGI a rămas consecvent politicii de diversitate de gen și echitate în relațiile de muncă.

Astfel, la finalul anului 2020, operatorul de telecomunicații fixe și mobile care deține una dintre cele mai extinse și moderne rețele de fibră optică din regiune, înregistra efective totale de peste 14.600 angajați, în România, din care aproape 31% femei. Mai mult, doamnele au o contribuție importantă la punerea în practică a strategiei de business a companiei și la luarea deciziilor, 40% dintre managerii grupului fiind femei.

Și în privința distribuției pe domenii de activitate și funcțiuni, grupul oferă o perspectivă diversă de dezvoltare profesională doamnelor Digi, multitudinea de opțiuni fiind reflectată în reprezentativitatea la nivel de profesii și ocupații. Astfel, 48% din angajatele grupului sunt implicate în vânzări și activități comerciale, 20% în relațiile cu clienții (customer service), 17% în activități administrative, funcțiuni suport, logistică, achiziții, 10% în domeniul tehnic, iar în mass-media 5%, 94% dintre angajate desfășurând activitatea în regim full-time.

O cultură organizațională bazată pe respectarea drepturilor omului și încurajarea inițiativei

DIGI oferă tuturor condiții echitabile la angajare, iar pe parcursul desfășurării activității sprijină etapele de evoluție profesională prin programe de training și dezvoltare personală. Compania încurajează toți angajații, indiferent de gen, să se dezvolte profesional, oferind șanse egale angajaților pentru a accede la cariere solide. Deoarece consolidarea unei culturi incluzive se bazează pe ascultarea și înțelegerea perspectivelor angajaților, performanța și nivelul satisfacției la locul de muncă reprezintă, de asemenea, piloni pe care compania se bazează.

DIGI promovează activ diversitatea și consolidează, prin eforturi continue, o cultură incluzivă, bazată pe principii precum egalitatea de șanse, indiferent de criteriile de etnie, origine națională, gen, vârstă, dizabilități, educație sau religie. Universul complex al diversității se regăsește, în cadrul companiei DIGI, atât în politicile și regulamentele interne, cât și în puternicul angajament al echipei manageriale de a recunoaște și respecta diferențele dintre oameni, evaluând în același timp contribuția pe care toți colaboratorii o au la dezvoltarea business-ului. De asemenea, prin acțiuni de comunicare și sensibilizare, top-managementul companiei transmite la toate nivelurile de responsabilitate ale companiei  principiile enunțate în Carta Diversității, la care grupul a aderat în 2019.

 ***

Despre grupul DIGI          

Grupul DIGI este liderul segmentului de servicii de internet fix și pay-tv în România, cu 55% cotă de piață pe fiecare dintre aceste segmente, potrivit datelor comunicate de autoritatea de reglementare ANCOM, la 30 iunie 2020. Totodată, grupul este unul dintre operatorii europeni de top în domeniul comunicațiilor electronice convergente, derulând operațiuni și în Ungaria, Spania și Italia (doar ca Mobile Virtual Network Operator – MVNO – pe această piață). Compania deține cea mai modernă și mai extinsă rețea de fibră optică din regiune.
               În domeniul serviciilor mobile de voce și date, DIGI a fost mereu un adept al pionieratului, implementând de timpuriu cele mai avansate tehnologii. DIGI aduce pe piață cele mai accesibile servicii de comunicații electronice, atât în domeniul serviciilor fixe, cât și al celor mobile. Acest avantaj competitiv s-a transformat, în timp, într-un beneficiu pentru milioane de clienți, care au dobândit, astfel, un acces mai rapid și mai puțin costisitor la servicii de cea mai bună calitate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here