Institutul Național al Patrimoniului anunță lansarea, la nivel european, a Alianței CHARTER

0
574

Institutul Național al Patrimoniului (INP) anunță lansarea, la nivel european, a Alianței CHARTER pentru competențe sectoriale specifice domeniului patrimoniului cultural – un parteneriat între organizații și actori cheie relevanți pentru sustenabilitatea și dezvoltarea sectorului pe întregul continent.

Pe parcursul următorilor patru ani, proiectul finanțat prin programul Erasmus+ va contribui la profesionalizarea sectorului și la recunoașterea rolului său în dezvoltarea pe baze sustenabile a societăților și economiilor europene.

Alianța CHARTER face parte din planul general de cooperare sectorială privind competențele, o inițiativă cheie a Comisiei Europene inclusă în Agenda pentru competențe în Europa (2016) și în Pactul pentru competențe (2020), fiind singura de acest fel dedicată domeniului patrimoniului cultural.

Proiectul CHARTER vine să recupereze deficitul, la nivel european, în privința recunoașterii – din punct de vedere statistic – a sectorului patrimoniului cultural și, implicit, a impactului economic al domeniului. Fără această recunoaștere, potențialul semnificativ al sectorului patrimoniului cultural de a influența pozitiv consolidarea identităților culturale europene și coeziunea social este irosit. Inițiativa CHARTER (Cultural Heritage Actions to Refine Training, Education and Roles) pune laolaltă informația recentă cu privire la competențele și aptitudinile specifice sectorului patrimoniului cultural și concluzii și recomandări deja avute în vedere în ce privește operaționalizarea unei abordări strategice noi pentru cooperarea sectorială.

“INP intră în acest parteneriat cu o perspectivă dublă: pe de o parte, cea a principalei instituții publice din România responsabilă cu protejarea patrimoniului cultural și normarea activităților pe care acest deziderat le impune; pe de altă parte, cea a angajatorului specialiștilor care pun în aplicare și duc mai departe misiunea instituției. Miza acestui proiect și parteneriat este uriașă, fiind vorba de o inițiativă singulară dedicată dezvoltării și actualizării competențelor în domeniul salvgardării patrimoniului cultural, în mod unitar, la nivelul întregii Europe și cu participarea largă a unui număr important de actori relevanți din ecosistem. Prin CHARTER avem ocazia de a îmbunătăți organizarea, standardele, capacitatea, impactul și, implicit, recunoașterea domeniului nostru – atât la nivel local, cât și în această rețea Europeană la care suntem onorați să contribuim”, precizează Ștefan Bâlici, directorul Institutului Național al Patrimoniului.

Ca membru deplin al Alianței CHARTER, Institutul Național al Patrimoniului coordonează pachetul de activități ”Alianțe, strategii sustenabile și recomandări pentru politicile publice” și face parte din grupurile de lucru ”Analiza strategică a competențelor și profilurilor ocupaționale din domeniul patrimoniului cultural”, ”Formare profesională și educație” și ”Dinamici sectoriale integrate”.

Ce își propune CHARTER?

Alianța va cartografia, în primă fază, nevoile sectorului patrimoniului cultural pentru a identifica subreprezentarea unor competențe sau inadvertențele dintre resursele și calificările disponibile și nevoile reale. Concluziile vor servi la dezvoltarea unor programe de formare adecvate adresate specialiștilor deja activi în domeniul patrimoniului cultural.

În plus, Alianța CHARTER va sprijini procesele de adaptare la nivelul sistemului educațional, astfel încât programa și obiectivele formării să reflecte nevoile curente și viitoare ale sectorului. Va fi facilitată profesionalizarea prin actualizarea competențelor de bază și a celor transversale și vor fi încurajate schimbul de experiență, creșterea capacității și mobilitatea în interiorul Europei. Toate aceste eforturi coroborate vor duce la profesionalizarea sectorului.

În plus, CHARTER va derula programe pilot regionale menite să valideze abordări noi bazate pe rezultatele cercetării. Va face analiza dinamicii sectoriale și va carta entitățile relevante co-interesate; va propune inclusiv descriptori de sarcini pentru încadrările ocupaționale și economice în scopul eficientizării pieței europeane a locurilor de muncă în domeniul patrimoniului.

Pioritățile CHARTER – nevoile și provocările sectorului

Preocupările proiectului CHARTER țin cont de realitățile întregului sector al patrimoniului cultural din Europa și de nivelurile diferite de dezvoltare identificate în cadrul său. Colaborarea ce stă la baza proiectului vizează consolidarea și creșterea rezilienței acestui sector. Reperele de competență – esențiale recrutării și achizițiilor din domeniul patrimoniului cultural – sunt dificil de conturat în lipsa unor clasificări și codificări riguroase și unitare. În acest moment, la nivel european, nu există o structură pentru dezvoltarea profesională continuă care să ajute învățarea pe tot parcursul vieții și nici un sistem pentru identificarea și soluționarea lacunelor la capitolul competențe emergente.

Mulți profesioniști nu beneficiază de recunoașterea întregii lor game de competențe, fapt care împiedică sau afectează mobilitatea profesională. Media de vârstă ridicată la nivelul domeniului și o tendință spre academizare explică numărul mic de profesioniști nou intrați în ocupațiile patrimoniului cultural. În paralel, digitalizarea, utilizarea sporită a tehnologiei la nivelul întregii societăți și oportunitățile acesteia pentru domeniu creează provocări unui sector îmbătrânit și cu acces limitat la resurse.

Având o imagine mai bună asupra modalităților de instruire fomală, informală și de lungă durată – existente și posibile – vor putea fi create și sistemele de recunoaștere, validare și acreditare a abilităților specifice domeniului patrimoniului. Iar CHARTER va clarifica rolurile și obiectivele specifice relevante la nivelul domeniului, asfel încât posibilele trasee în dezvoltarea carierei să devină vizibile pentru entitățile din domeniul formării și furnizorii de formare și utile în adaptarea și standardizarea programei și a metodelor de predare.

Digitalizarea, modelarea 3D, realitatea virtuală și augmentată vin să completeze setul de abilități tradiționale esențiale pentru salvgardarea patrimoniului cultural. În conformitate cu prioritatea UE privind avansarea cooperării în ceea ce privește digitalizarea patrimoniului cultural, cartografierea competențelor și crearea modulelor de formare vor include și abilități de digitalizare și conservare digitală de bază și transversale.

Cine sunt membrii CHARTER

CHARTER reunește 47 organizații din domeniul patrimoniului cultural din Europa, ce acoperă cinci domenii principale de analiză: salvgardare și protejare; meșteșuguri, practici și cunoaștere tradițională; diseminare și comunicare; cercetare; respectiv planificare & management. Expertiza lor combinată garantează o abordare holistică, fundamentată științific, a provocărilor și nevoilor din sectorul patrimoniului. Alianța pune accent pe o abordare integrată și privilegiază procesele participative de luare a deciziilor, în concordanță cu gradul de implicare al partenerilor în domeniul patrimoniului, competențele, expertiza și experiența acestora.

Organizațiile care compun Alianța CHARTER reprezintă atât cererea, cât și oferta pe piața muncii în domeniul patrimoniului cultural. Implicarea acestora în proiect pornește de la cunoașterea și asumarea cadrului legal și a matricelor educaționale, ocupaționale, economice și de politici publice specfice UE, care ghidează fiecare domeniu de activitate și profesie, precum și a mecanismelor de perfecționare și recalificare necesare pentru a răspunde în mod durabil nevoilor unui sector în schimbare și ale profesioniștilor săi.

Membrii deplini și afiliați contribuie prin capitalul lor de cunoaștere valoros la capacitatea proiectului CHARTER de a aborda toate segmentele vastului sector al patrimoniului cultural. Astfel:

1. Furnizorii de educație și formare urmăresc să clarifice aspecte privitoare la furnizarea programei de formare, tipurile, nivelurile și căile de predare, care să promoveze calitatea la nivelul rezultatelor formării, echivalența și mobilitatea.

2. Angajatorii din domeniul patrimoniului își doresc certitudine în ce privește disponibilitatea expertizei de înaltă calitate, distribuite la nivel regional, pentru a facilita accesul durabil, utilizarea și promovarea patrimoniului cultural.

3. Autoritățile și instituțiile publice au rolul de a contura politici care să protejeze, să susțină și să promoveze patrimoniul cultural pentru binele comun, prin sprijinirea transmiterii competențelor.

4. Profesioniștii care lucrează în acest sector își doresc recunoașterea rolurilor și misiunii lor, deoarece acestea sunt corelate cu experiența, expertiza și calificarea profesională.

MEMBRI DEPLINI ȘI AFILIAȚI

Mediul academic / Formare:

 • Universitatea din Barcelona (Universitat de Barcelona) (Spania)
 • Academia de Arte Viena (Akademie der bildenden Künste Wien) (Austria)
 • Universitatea Erasmus din Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam) (Olanda)
 • Fundația Școala pentru Patrimoniu și Activități Culturale (Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali ) (Italia)
 • Universitatea din Göteborg (Göteborgs universitet) (Suedia)
 • Universitatea din Genova (Università degli studi di Genova) (Italia)
 • Universitatea Sorbona (Université Sorbonne Paris 13 Nord) (Franța)

Operatori / Angajatori:

 • Ministerul Locuințelor, Administrației Locale și Patrimoniului (Department of Housing, Local Government and Heritage)(Irlanda)
 • FARO Centrul Flamand de sprijin pentru patrimonial cultural (FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed (Belgia)
 • Institutul National al Patrimoniului (România)
 • Asociația pentru Cultură și Muncă (Kultur und Arbeit) (Germania)
 • Agenția finlandeză pentru patrimoniu (Museovirasto – Finnish Heritage Agency) (Finlanda)
 • Consiliul Național al Patrimoniului Cultural (Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde)(Letonia)
 • “Venerable Factory of the Duomo of Milan” (Veneranda Fabbrica del Duomo) (Italia)
 • Institutul pentru Protejarea Patrimoniului Cultural al Sloveniei (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije) (Slovenia)
 • Consiliul Patrimoniului (An Chomhairle Oidhreachta – The Heritage Council HC) (Irlanda)

Rețele europene / internaționale:

 • E.C.C.O. –Confederația Europeană a Organizațiilor Restauratorilor (European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations)
 • Asociația Restauratorilor (Verband der Restauratoren)
 • ENCATC – Rețeaua Europeană pentru Management și Politici Culturale (European Network for Cultural Management and Policy)
 • Asociația European Historic Houses
 • ERRIN – Rețeaua Regiunilor Europene pentru Cercetare și Inovație (European Regions Research and Innovation Network)
 • ICOMOS – Consiliul Internațional al Monumentelor și Siturilor (International Council on Monuments and Sites)
 • NEMO – Rețeaua Organizațiilor Muzeelor Europene (Network of European Museums Organisations – Deutscher Museumsbund e.V.)

Regiuni:

 • ADRAL – Agenția de Dezvoltare Regională a regiunii Alentejo (Agência de Desenvolvimento Regional de Alentejo) (Alentejo, Portugalia)
 • Guvernul Basc (Eusko Jaurlaritzaren) (Țara Bască, Spania)
 • Orașul Hanseatic Liber Bremen (Freie Hansestadt Bremen) (Germania)
 • Regiunea Toscanei (Regione Toscana) (Italia)
 • Consiliul Județean Västra Götaland (Västra Götaland Läns Landsting) (Suedia)

MEMBRI ASOCIAȚI

 • ICCROM- The International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property
 • ICOM – International Council of Museums | ICOM-CC and ICOM-ICTOP
 • European Network for Conservation Restoration Education (ENCoRE)
 • Europa Nostra
 • European Association for Architectural Education
 • Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali (Italy)
 • Office of Public Works (Ireland)
 • Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro (Italy)
 • Historic Environment Scotland (UK)
 • Regione Lombardia (Italy)
 • Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural. Gobierno de Canarias (Spain)
 • Complexul National Muzeal ASTRA (România)
 • ART-ER Attractiveness Research Territory – Emilia-Romagna (Italy)
 • Pôle patrimoine. Réseau de coopération des acteurs du patrimoine culturel en Pays de la Loire (France)
 • Teatro Pubblico Pugliese (Italy)
 • EXARC – Experimental Archaeology (The Netherlands)
 • Swedish Association for Building Conservation Contractors and Consultants (Sweden)
 • Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de Ciências e Tecnologia. Dep Conservação e Restauro (Portugal)
 • CULTLAB – The Laboratory for the Study and Conservation of Ancient & Modern Cultural Properties. University of West Attica Faculty of Applied Arts and Culture (Greece)

Pentru mai multe informații despre proiect, accesați www.charter-alliance.eu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here