AMR și ARB colaborează pentru dezvoltarea economică a României

0
319

Asociația Municipiilor din România și Asociația Română a Băncilor au convenit, în cadrul întâlnirii de lucru care s-a desfășurat la data de 15 martie 2021, reînnoirea protocolului de colaborare care, prin intermediul acțiunilor realizate, va contribui la dezvoltarea economică a României și la menținerea unui dialog continuu și aplicat între finanțatori, investitori și administrația publică locală.

Protocolul de colaborare urmează să includă acțiuni de reprezentare pentru îmbunătățirea cadrului legislativ pe segmentele administrație publică, financiar-bancar și la nivel economic și va facilita derularea unui proiect de educație financiară adresat învățământului preuniversitar la nivelul municipiilor.

Principalele linii strategice urmărite vizează contribuția la creșterea economică sustenabilă prin accelerarea digitalizării prin îmbunătățirea cadrului legislativ și recunoașterea semnăturii electronice, creșterea nivelului de educație financiară și a gradului de intermediere financiară. Cele două instituții își propun identificarea nevoilor curente și specifice de finanțare pentru dezvoltarea municipiilor și colaborarea pentru elaborarea Codului finanțelor publice locale. Părțile vor realiza programe comune în domeniile pe care le reprezintă și își vor acorda sprijin reciproc în dezvoltarea şi implementarea acestor programe.

Asociația Municipiilor din România a fost reprezentată la această întâlnire de dl. Emil Boc, președinte, și de dl. Constantin Mitache, director general, în timp ce Asociația Română a Băncilor a fost reprezentată de dl. Sergiu Oprescu, președintele Consiliului Director și dl. Florin Dănescu, președintele executiv.

AMR & ARB

Asociația Municipiilor din România (AMR)

A fost înfiinţată în anul 1990 și este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, constituită în vederea promovării şi protejării intereselor comune ale autorităţilor administraţiei publice locale pentru soluţionarea şi gestionarea nevoilor publice în numele şi pentru interesul comunităților locale.

AMR este reprezentată în Comitetul European Regiunilor (CoR), Consiliul European al Municipalităţilor şi Regiunilor (CEMR), Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei (CPLRE) și în Rețeaua Globală a Orașelor și a Autorităților Locale și Regionale (UCLG).

AMR este membru al Asociaţiei Oraşelor şi Regiunilor Europene pentru Cultură LIKE şi al Asociaţiei Agenţiilor pentru Democraţie Locală (ALDA).

AMR aduce contribuții la nivel național și european privind îmbunătăţirea cadrului normativ şi organizatoric de desfăşurare a activităţii APL; dezvoltarea relaţiilor economice, culturale şi administrative dintre municipiile membre şi organizaţiile publice, private şi non-guvernamentale de la nivel naţional şi internaţional; dezvoltarea colaborării şi parteneriatelor cu organizaţii naționale şi internaţionale.

Asociația Română a Băncilor (ARB) 

Asociația Română a Băncilor este una dintre cele mai puternice asociaţii profesionale din România, care reprezintă întreaga piață bancară formată din băncile active în sectorul financiar  și care s-a extins prin includerea a nouă membri afiliați, companii non-bancare, punând astfel bazele unui parteneriat ce îşi propune să contribuie la consolidarea unui mediu de afaceri predictibil, transparent și de încredere în România. Prioritățile industriei bancare vizează menținerea rolului  sistemului bancar de principal finanțator al economiei  României cu  asigurarea stabilității și credibilității sectorului bancar. Asociația Română a Băncilor are o tradiție de 30 de ani și este membră a Federației Bancare Europene din anul 1991 (cu  drepturi  depline  din 2007), a Consiliului European al Plăților, a Federației Ipotecare Europene, a Institutului Bancar European și a 26 organisme naționale lucrative privind dezvoltarea și perfecționarea cadrului economic. Pentru aceasta, comunitatea bancară pune la dispoziție peste 800 de specialiști din cadrul instituțiilor de credit și membrilor afiliați care participă la cele 24 de comisii tehnice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here