Premiile și Conferința AOSR, sub semnul calității și performanței academice

0
858

Joi, 10 iunie 2021, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I, au avut loc trei evenimente sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România: Adunarea Generală, Ceremonia de decernare a premiilor pentru anul 2019 și Conferința Națională de Primăvară a AOSR. 

Ordinea de zi a Adunării Generale a cuprins următoarele puncte: prezentarea raportului de activitate a AOSR pe anul 2020, prezentarea situației financiare a AOSR pe 2020 și a proiecției pe 2021, aprobarea modificărilor la Statutul AOSR, primiri și avansări de noi membri în cadrul AOSR. Precizăm că, din anul 2020, prin decizie politică, AOSR a pierdut sprijinul financiar de la bugetul de stat, fundamental pentru funcționarea instituției. Chiar dacă trece prin momente dificile, AOSR își continuă activitatea prin eforturile conjugate ale membrilor săi. Academia Oamenilor de Știință din România, înființată ca Academia de Științe din România la 29 martie 1935 de către Dr. Constantin Angelescu, politician de marcă, ministru al Instrucțiunii Publice, medic de prestigiu, rămâne fidelă misiunii sale, de a fi un for academic al științei și al cunoașterii, și, în acest spirit, își duce mai departe menirea în ciuda tuturor vicisitudinilor.

În cadrul manifestării, au fost decernate Premiile AOSR pentru anul 2019. Premiile au fost următoarele: Sectia I – Stiinte matematice, PREMIUL NICOLAE  TEODORESCU, Gheorghe Morosanu: Functional analysis for the apllied sciences. Universitext. Springer, Cham, 2019; Sectia III –Stiinte chimice, PREMIUL MIRCEA BANCIU, Surpateanu Gheorghe, Ghiorghita Gogu: Syntone chemistry and prebiotic stage. Lap Lambert Academic Publishing, Berlin, 2019; Sectia VI – Stiinte tehnice, PREMIUL HERMANN OBERTH, Mircea Liviu Negrut: Project management concepts in construction industry, Editura Politehnica, 2019; PREMIUL MARTIN BERCOVICI, Octavian Cornea, Dan Hulea, Nicolae Muntean: Convertoare de curent continuu hibride, Editura Politehnica, 2019; PREMIUL GOGU CONSTATINESCU, Sorin Ionescu, Management pentru industria 4.0, Editura Electra, 2019; Sectia VII – Stiinte agricole, silvice si medicina veterinara, PREMIUL VIRGIL GLIGOR, Ioan Hutu, Gary Onan: Alternative Swine Management Systems, Academic Press, Elsevier, Londra, 2019; PREMIUL VASILE GHETIE, Cornel Igna: Surgical clinic and clinical lectures on Species, Editura Agroprint, Timisoara, 2019; Sectia VIII – Stiinte medicale, PREMIUL CAROL DAVILA, Silviu Constantinoiu, Ioan Cordos, Constantin Ciuce, Viorel Scripcariu: Surgery of the esophagus, Editura Academiei Romane, 2019; Sectia IX – Stiinte economice, juridice si sociologice, PREMIUL ANGHEL RUGINA, Gheorghe Ionascu : Problematica zonelor montane, Editura Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, 2019; PREMIUL TUDOR POPESCU; Adrian Victor Vevera: Reglementari legislative cu privire la securitatea cibernetică; Sectia X – Filosofie, teologie, psihologie, PREMIUL CONSTANTIN NOICA, Gheorghe Dănişor, Însingurare – O filosofie despre istoria eşuată a umanităţii, Editura Universul Juridic, 2019; Sectia XI – Ştiinţe istorice şi arheologice, Premiul AUREL SACERDOŢEANU, Cornel Popescu, Cornel Ţucă, Campania armatei române în Ungaria, vol. I-II, Brăila, Editura Istros, 2019; Premiul DIMITRIE CANTEMIR, Dr. Doru BĂDĂRĂ, Din istoria cărţii şi a tiparului românesc. Studii şi materiale, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”,  2019; Premiul GRIGORE GAFENCU, Alin Spânu, Spioni, spioane şi dandanale în România războinică (1916-1919,) Editura Militară, Bucureşti, 2019; Premiul ANDREI OŢETEA, Sergiu Cornea, Organizarea administrativă a Basarabiei sub ocupaţia ţaristă (1912-1917), Brăila, Editura Istros, a Muzeului Brăilei “Carol I”, 2019; Premiul GHEORGHE BUZATU, Florian Banu, Mihai Caraman, un spion român în războiul rece, Editura Corint, 2019, Sectia XII – Știinta si tehnologia informatiei, Premiul CORNELIU PENESCU, Tudor Barbu: Novel Diffusion-Based Models for Image restoration and Interpolation, Book Series, Signals and Technology, Springer international Publishing, 2019; Premiul ŞTEFAN ODOBLEJA, F.S. Iliescu, D. P. Poenar, F. Yu, M. Ni, K. H. Chan, I. Cima, H. Taylor, I. Cima, C. Iliescu : Recent advances in microfluidics methods in cancer liquid biopsy, Biomicrofluidics, vol. 13, issue 4, at. No. 041503, 2019; Sectia XIII – Știinte militare, Premiul Maresal CONSTANTIN PREZAN, Sorin Topor: Terorism cibernetic, Colectia Intelligence, Editura TopForm, 2019, Premiul General VALENTIN ARSENIE, Coordonator Anghel Andreescu, Autori: Catalin Enuta, Ligia Iliescu, Crima organizată şi terorismul în context actual, Editura Scitech, Craiova, 2019 (http://www.aosr.ro/ PREMII AOSR 2019).

Un eveniment de o importanță specială în aria de activități a instituției l-a reprezentat Conferința Națională de Primăvară a AOSR. Conferința s-a desfășurat în format hibrid, în Aula BCU, în colaborare cu Biblioteca Centrală Universitară Carol I  (BCU ) şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI). Din prezidiul sesiunii de deschidere au făcut parte: prof. univ. dr. ing. Adrian BADEA – Preşedinte, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, prof. dr. Mireille RĂDOI – Director, Biblioteca Centrală Universitară Carol I, ing. Adrian Victor VEVERA – Director general, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică. Deschiderea a fost urmată de comunicările pe secțiuni, în format on-line: Matematică și Științe geonomice, Fizică, Științe inginerești, Științe agricole, Silvicultura şi Medicină veterinară, Biologie, Medicină, Științe economice, juridice, sociologice, Filosofie, Psihologie, Teologie, Istorie, Științe Militare. Prin numărul impresionant și valoarea lucrărilor prezentate, Conferința a constituit un cadru de elită al creației științifice, al dialogului academic și al transferului de cunoaștere, sub semnul excelenței și al competitivității. (http://www.aosr.ro/Volumul de Rezumate al Conferinței Naționale de Primăvară AOȘR)

În cadrul evenimentului, prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, președintele AOSR, a declarat: „Academia Oamenilor de Știință din România demonstrează prin manifestările sale că este un for autentic al științei și cunoașterii, care-și îndeplinește misiunea la standarde de calitate și performanță academică. Este o datorie față de fondatori, în frunte cu Dr. Constantin Angelescu, marele ministru interbelic al educației, față de o istorie de aproape un secol, care a reunit sub egida instituției mari personalități ale științei românești și internaționale. Azi, AOSR trece prin momente dificile, în care este pusă în joc însăși supraviețuirea instituției. Prin numele cercetătorilor noștri, prin operele și studiile realizate, prin calitatea cercetării științifice, prin numărul citărilor și al prezențelor în BDI, în sfârșit, prin situarea Academiei noastre în clasamente internaționale de prestigiu, probăm că suntem o instituției de valoare a științei, necesară țării, în slujba căreia ne punem prin toate resursele noastre de creativitate științifică. Și această Conferință, dintr-o perioadă grea a tuturor, demonstrează, cu date certe, o atare realitate. Ne continuăm drumul înainte, în ciuda tuturor dificultăților, și ne exprimăm speranța că valoarea incontestabilă a instituției noastre va fi un argument solid, dincolo de definiții preluate grăbit și necritic, pentru desfășurarea în condiții de normalitate a activității Academiei Oamenilor de Știință din România.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here