În municipiul Hunedoara au început înscrierile pentru anul școlar 2021-2022

0
1198
Primăria Hunedoara vine în ajutorul părinţilor - au început înscrierile pentru anul școlar 2021 2022

Luni, 29 martie 2021, a început prima etapă a înscrierilor în clasa pregătitoare. Primăria Hunedoara vine în ajutorul părinţilor ai căror micuţi vor merge pentru prima dată la şcoală în toamna acestui an. Iată ofertele educaţionale formulate de fiecare unitate de învățământ din municipiul Hunedoara.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 (clase pregătitoare în fosta Şc. Gen. Nr. 9 şi fosta Şc. Gen. Nr.12):

Pentru anul școlar 2021-2022 au fost aprobate un număr de 2 (două) clase pentru clasa pregătitoare, cu un număr de 40 de locuri.

Cele 2 clase vor funcționa în cele două corpuri de clădire (fosta Școală Generală Nr.9 – Corp A, de pe strada Trandafirilor nr.10 și fosta Școală Generală Nr.12 – Corp B, de pe strada Prutului nr. 9).

Înscrierile se fac la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr.1 Hunedoara, corp A, str. Trandafirilor nr.10, zilnic, de luni până joi de la 8:00-16:00 și vineri de la 8:00-14:00 în perioada 29.03.2021-28.04.2021 (Etapa I) și 24.05.2021-31.05.2021 (Etapa II).

Documentele necesare înscrierii sunt: dosar plic, copie certificat de naștere al copilului, copie carte de identitate ambii părinți, sentința de divorț (unde este cazul), hotărâre judecătorească sau orice alt document care atestă calitatea de susținător legal/ tutore al copilului, dovada de vaccinări, adeverință de la grădiniță.

Evaluarea nivelului de dezvoltare a preșcolarilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie se realizează de către CJRAE Hunedoara doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate.

Informații suplimentare se pot solicita la telefon 0354884499 şi la adresa de email scgim1hd@yahoo.com.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 (clase pregătitoare în fosta Şc. Gen. Nr. 2 şi fost Şc. Gen. Nr.11)

TOTAL 66 locuri – 3 clase (max. 22 elevi/clasă) din care:

 • 44 locuri – 2 clase la Corp A strada Luncii 1 (fosta Şcoală Generală Nr. 2)
 • 22 locuri – 1 clasă la Corp B strada Rândunicii 6 (fosta Școală Generală Nr. 11)

PERIOADE DE ÎNSCRIERE:

 • Etapa I: 29.03.2021 – 28.04.2021
 • Etapa a II-a: 23.05.2021 – 31.05.2021

DOCUMENTE NECESARE:

 • Copie certificat naştere copil
 • Copie carte de identitate părinte/tutore/reprezentant legal
 • Copie sentinţă divorţ (unde este cazul)
 • adeverinţă de la grădiniţă
 • adeverință de la medicul de familie în care se precizează starea de sănătate a copilului și vaccinările
 • cerere tip + declarație pe proprie răspundere (de la școală)
 • dosar

Depunerea dosarelor de înscriere se face la Școala Gimnazială Nr. 2, corp A (strada Luncii), la intrarea principală, de luni până joi, între orele 8:00 – 16:00, și vineri, între orele 8:00 – 14:00, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție prevăzute de lege în starea de alertă.

Detalii suplimentare se pot obține la: scgen2hd@yahoo.com sau la telefon 0354.882.888

LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI CORVIN” (Clase pregătitoare în fosta Şcoală Generală Nr. 6, step-by step în Corpul 5 şi Şcoala Primară Peştiş):

 • 2 clase cu predare tradiţională – 44 de locuri (acestea vor funcţiona în clădirea fostei Şcoli Generale Nr. 6 – Piaţa Florilor)
 • 1 clasă cu predare în alternativa „step by step” – 22 de locuri (clasa va funcţiona în Corpul 5 al Liceului Tehnologic „Matei Corvin)
 • 1/2 clasă cu predare în limba maghiară – 5 locuri (aceasta va funcţiona în clădirea fostei Şcoli Generale Nr. 6 – Piaţa Florilor)
 • 1/4 clasă cu predare tradiţională (Şcoala Primară Peştişu Mare) – 5 locuri (Şcoala Primară din satul Peştişu Mare).

La solicitarea părinţilor, contra cost, se oferă şi program „Şcoală după şcoală” (de luni până vineri inclusiv, până la ora 16:00, program destinat elevilor care frecventează clasele cu predare tradiţională)

 1. Condiţii de înscriere:
 • copilul împlineşte vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021
 • în cazul în care copilul împlineşte 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 şi a frecventat grădiniţa, este nevoie de o recomandare de la grădiniţă.
 • în cazul în care copilul împlineşte 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 şi NU a frecventat grădiniţa ori s-a întors din străinătate, înscrierea se poate face doar cu un aviz favorabil din partea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Hunedoara, aviz care se eliberează în urma unei testări psihosomatice a copilului.
 1. Calendarul înscrierii:
 • Completarea şi validarea cererilor de înscriere

– 29 martie – 28 aprilie 2021 – 8.00-18.00 (LUNI-JOI)

– 8.00-17.00 (VINERI)

 • Prima etapă de înscriere: 10-20 mai 2021
 • A doua etapă de înscriere (pentru locurile rămase libere): 21 mai – 4 iunie 2021
 1. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE (ÎN ORIGINAL ȘI COPIE):
 • certificatul de naștere al copilului
 • cartea de identitate a părintelui/reprezentantului legal care înscrie copilul
 • recomandare de la unitatea de învățământ preșcolar (dacă este cazul)
 • sentința de divorț (dacă este cazul)
 • documente care atestă criteriile generale/speciale (dacă este cazul).

Înscrierile se realizează la secretariatul școlii gimnaziale nr. 6, conform calendarului menționat mai sus.

 • Pentru mai multe informaţii, de luni până vineri, în intervalul orar 8:00 – 16:00 la secretariatul şi direcţiunea şcolii.
 • Telefon: 0254/713846
 • E-mail: scoala6hunedoara@gmail.com

LICEUL TEORETIC „TRAIAN LALESCU” (clase pregătitoare în fosta Şcoală Generală Nr. 4) – oferta educaţională pentru înscrierea în clasa pregătitoare, an şcolar 2021 – 2022:

– 66 de locuri împărţite în 3 clase

Condiţii specifice:

 • Locul de muncă al unuia dintre părinți este la Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Hunedoara sau în circumscripția școlii (se solicită adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte adresa locului de muncă)
 • Domiciliul bunicilor sau al rudelor care îngrijesc copiii se află în circumscripţia şcolii (se solicită sentinţă civilă definitivă prezentată de persoanele care îngrijesc copiii şi carte de identitate a bunicilor/rudelor)

Alte documente necesare înscrierii:

 • adeverința medicală medic familie (apt pentru înscriere și vaccinuri)
 • recomandare de înscriere de la grădiniță
 • certificat de naștere copil (copie și original)
 • carte identitate părinte (copie și original)
 • dosar plic

Pentru copiii care nu fac parte din circumscripția școlară trebuie depuse în copie simplă acte care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare.

Criterii generale:

 1. Încadrarea copilului într-un grad de handicap (se colicită certificatul medical care atestă acest lucru)
 2. Copilul este orfan sau provine de la o casă de copii, plasament familial – copie după certficatul de deces (unde este cazul).
 3. Copilul provine de la o casă de copii/centru de plasament sau se află în plasament familial (se solicit decizii şi declaraţii)
 4. Fratele/sora este înmatriculat(ă) la unitatea noastră școlară.

Clasele pregătitoare îşi vor desfăşura activitatea în clădirea vechii Şcoli Generale Nr. 4

Programul de funcţionare în perioada înscrierii:

 • Luni – Joi: 8:00 – 18:00
 • Vineri: 8:00 – 17:00
 • Adresa de email: cni_traian_lalescu@yahoo.com
 • Telefon/Fax: 0254717959
 • Adresa web: www.cni-hd.ro (oferta pentru clasa pregatitoare se găsește la secțiunea NOUTĂȚI).

COLEGIUL ECONOMIC „EMANUIL GOJDU” HUNEDOARA (clase primare la vechea Şc. Gen. Nr 3, vechea Şc. Gen. Nr 7 şi vechea Şc. Gen. Nr 8):

2 clase – (fosta Școală Gimnazială nr. 3)

 • Înscrierile se fac la secretariatul Colegiului Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara, Str. Alexandru Vlahuță, nr.1 bis, 331092
 • Tel: (+40) 254 711150
 • E-mail: licecohd@yahoo.com

https://licecohd.eu/index.php/invatamant-primar

2 clase – Structura Școala Gimnazială nr. 7 (cuprinde fostele şcoli generale nr. 7 şi nr. 8)

 • Înscrierile se fac la secretariatul Școlii Gimnaziale nr. 7 – Hunedoara, Str. 1 Decembrie 1848, Nr. 2.
 • Tel: (+40)254712618
 • E-mail : scoala7hd@yahoo.com

https://licecohd.eu/index.php/invatamant-primar

Program de înscrieri 8:00 – 16:00

Acte necesare înscrierii:

 • cerere-tip de înscriere (de la secretariat)
 • certificat de naștere copil (copie și original)
 • act de identitate părinte/tutore legal ( copie și original)- în caz de divorț, părintele trebuie să prezinte și hotărârea judecătorească definitivă care arată că are autoritatea părintească și unde s-a stabilit domiciliul copilului
 • document ce atestă dezvoltarea psihomatică a copilului/ recomandare de la grădiniță ( daca este cazul)
 • alte documente ce atestă anumite criterii generale și specifice, daca este cazul
 • adeverință medicală cu vaccinările de la medicul de familie.

COLEGIUL NAŢIONAL „IANCU DE HUNEDOARA” (clase pregătitoare la fosta Şc. Gen. Nr 5 şi şcolile primare din Răcăştie şi Hăşdat) – oferta educaţională pentru clasa pregătitoare, anul şcolar 2021 – 2022

O clasă cu 20 de locuri în regim “step by step” care îşi va desfăşura activitatea în Corpul B (clădirea fostei Şcoli Generale Nr. 5)

 • 4 locuri – clasă în regim simultan la Şcoala Primară Hăşdat
 • 4 locuri – clasă în regim simultan la Şcoala Primară Răcăştie.

În cazul claselor cu regim simultan, în cazul în care există mai multe solicitări, numărul locurilor poate fi suplimentat.

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul colegiului, de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, tel: 0254.713.341.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here