Legea pensionării minerilor – întocmită incorect sau abuzul caselor de pensii?

0
3409
Legea pensionarii minerilor sub semnul întrebării

Viața minerilor din Valea Jiului și Gorj se schimbă radical în urma închiderilor termocentralelor pe cărbune, în timp ce statul, împreună cu mediul de afaceri și societatea per ansamblu ar trebui să asigure o tranziție lină și echitabilă, cu cât mai puține sacrificii sociale.

Ca parte din acest plan, Parlamentul României a venit cu o soluție pe termen scurt, în urma opririi termocentralei Mintia și a două grupuri din Complexul Energetic Oltenia, Legea nr. 197/2021 care permite pensionarea la 52 de ani pentru angajații din sectorul minier și cel energetic. Din păcate această soluție se lovește de piedici în aplicare, astfel că minerii disponibilizați încă așteaptă deciziile de pensionare. Să nu mai vorbim de soluțiile pe termen lung, de recalificare în cadrul companiei sau altor operatori economici, cu implicarea autorităților, care întârzie să apară.

Odată cu aceste închideri, au fost disponibilizați sute de angajați, atât din sectorul de producție al energiei, cât și din cel minier. Peste 1400 de angajați ai Complexului Energetic Hunedoara și 250 de salariați pensionabili ai Complexului Energetic Oltenia au rămas fără locuri de muncă, urmând ca în prima jumătate a anului 2022 sa fie disponibilizați alți peste 400 de salariați ai CEO.

În data de 19 iulie 2021 Legea nr. 197/2021 a fost adoptată, iar la începutul lunii august apăreau informații conform cărora numărul angajaților care intenționau să își depună dosarul de pensionare trecuse de 400 și era în creștere.

La data de 19 august 2021, legea a intrat în vigoare. Cu toate acestea, nici până în prezent cei care intră sub incidența legii nu au primit acordul să iasă la pensie. La începutul lunii septembrie 2021 primele dosare au fost respinse pe motiv că nu îndeplinesc condițiile de reducere a vârstei standard de pensionare și că vârsta de pensionare redusă datorită stagiului realizat în condiții deosebite legilor speciale nu poate fi mai mică decât vârstele de pensionare prevăzute de lege. Casa de pensii a precizat că „este nevoie de o ordonanță de guvern prin care să fie încadrate în condiții speciale locurile de muncă din acest sector, înainte de 2001”.

Text defectuos sau interpretare abuzivă?

Informația vehiculată în articolele apărute în presă afirmă că legea nu ia în calcul anii munciți înainte de publicarea ei fiind nevoie de o ordonanță de guvern care să o completeze. Muncitorii își cer drepturile protestând în fața ministerului muncii, amenință că vor face greva foamei, înființează grupuri de lucru pentru elaborarea unor texte de ordonanță care să completeze legea sau deschid procese în instanță cu casa de pensii, toate pentru a putea să obțină acordul de ieșire la pensie.

În urma analizei noastre putem afirma că legea a fost întocmită corect și respectă normele în vigoare, textul legii fiind unul clar, expres și imperativ și trimite direct la acordarea drepturilor de pensie de la data intrării sale în vigoare fără a putea naște drepturi noi drepturilor de pensie deja stabilite. Legea nr. 197/2021 are ca scop crearea unor condiții favorabile de pensionare pentru persoanele al căror „stagiu complet de cotizare este de: 25 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 30 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. h) şi i). adică, conform art. 30 alin (1) lit. i din Legea nr. 263/2010- activităţile de producţie, mentenanţă şi asimilate din unităţile de producţie a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând şi unităţile de extracţie a cărbunelui”.

Din interpretarea legii rezultă că, așa cum este în vigoare, legea exprimă în mod clar faptul că dreptul de pensie li se cuvine categoriilor de persoane încă din acest moment. Textul legal vorbește exclusiv despre condiția de a fi realizat cel puțin 30 de ani la locurile de muncă, iar nu de vreo condiție suplimentară pentru ca aceste locuri de muncă să fi fost încadrate în categorii de muncă deosebite, grad I1 sau II ș.a.m.d.

Mai mult, cum din expunerea de motive a Legii nr. 197/2021 putem observa că însuși legiuitorul a avut în vedere aplicarea acestei norme cu efect imediat din următoarea mențiune expresă: „Având în vedere faptul că numărul de persoane care ar putea beneficia de prevederile acestei legi nu este unul care să genereze un impact bugetar nesustenabil, considerăm că în construcția legilor bugetare pentru anul 2021 se vor găsi resursele financiare pentru acoperirea eventualelor cheltuieli suplimentare”, ceea ce nu concordă cu interpretarea dată de către Casa de Pensii în sensul producerii efectelor sale abia în 25 de ani de la momentul prezent.

Altfel spus, Casa de pensii a interpretat această lege în mod abuziv cu scopul de a nu o aplica decât începând cu 25 de ani după intrarea sa în vigoare, ceea ce nu corespunde cu scopul pentru care a fost adoptată această lege, și nici cu aplicarea corectă a normelor juridice. Interpretarea Casei de pensii este profund abuzivă și fundamentată legal cu efectul negării drepturilor persoanelor la pensie.

Deoarece dreptul rezultă din chiar textul legal, iar interpretarea Casei de Pensii este una eronată, fiecare persoană căreia i-a fost respinsă cererea de ieșire la pensie, deși îndeplinește condițiile, poate să atace la instanța competentă decizia de respingere a cererii de pensionare în termenul prevăzut de lege.

Laura Petrescu, Managing Lawyer, Laura Petrescu Law Office
Drd. Laura Alexandra Doroftei, Campaigner minerit și termocentrale Bankwatch România

sursa: https://www.juridice.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here