Finanțare de peste 9 milioane euro pentru ONG-uri prin Active Citizens Fund România

0
661
Finantare de peste 9 milioane euro pentru ONG-uri prin Active Citizens Fund Romania

Programul Active Citizens Fund România lansează 5 apeluri de proiecte în valoare totală de peste 9 milioane euro, pentru organizațiile neguvernamentale din România, ca parte a Granturilor SEE și Norvegiene 2014 – 2021.

Cele 5 apeluri de proiecte fac parte din Runda 2 de finanțare, ultima din cadrul programului, și contribuie la obiectivul general al Active Citizens Fund, acela de a sprijini și consolida societatea civilă și cetățenia activă și de a crește capacitatea grupurilor vulnerabile. În același timp, apelurile urmăresc consolidarea relațiilor bilaterale cu organizații din statele donatoare: Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Apelurile lansate astăzi acoperă o arie largă de domenii și activități, astfel:

  • Apel #2 – Educație și implicare civică
  • Apel #3 – Activism civic și advocacy
  • Apel #5 – Sprijin strategic pentru drepturile omului și tratament egal
  • Apel #7 – Acțiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile
  • Apel #8 – Dezvoltarea comunităților rurale interetnice

O atenție specială va fi acordată unor domenii considerate de importanță majoră în România: mediu și schimbări climatice; egalitate de gen și violență bazată pe gen; combaterea încălcării drepturilor omului și a discriminării romilor; creșterea capacității și incluziunea romilor.

Solicitanții eligibili sunt exclusiv organizațiile neguvernamentale și non-profit (ONG) înființate legal în România. Este puternic încurajat parteneriatul atât cu alte organizații neguvernamentale (care pot fi din același domeniu de activitate sau din alte domenii complementare), cât și cu alți stakeholderi (autorități locale sau centrale, companii, alte entități publice sau private). De asemenea, este încurajat parteneriatul cu entități din statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Bugetul total al celor 5 apeluri este de 9.333.591 euro. Finanțarea proiectelor se va acorda sub formă de grant (finanțare nerambursabilă), în urma unui proces de selecție. În cadrul acestei runde a programului sunt disponibile mai multe tipuri de granturi, cu valori cuprinse între 50.000 și 150.000 euro.

Procesul de aplicare se deschide pe 17 februarie 2021 și are loc loc exclusiv online, pe platforma https://finantaripublice.fdsc.ro până 20 aprilie 2021. Detalii suplimentare despre fiecare apel, precum și despre Active Citizens Fund sunt disponibile pe website-ul programului www.activecitizensfund.ro/apeluri. Pentru a ușura selectarea celui mai potrivit apel, Operatorul de Fond a realizat o hartă a apelurilor, disponibilă la www.activecitizensfund.ro/harta-apelurilor.

În martie – aprilie vor avea loc online o serie de sesiuni de informare pentru organizațiile interesate să aplice pentru finanțare, detalii despre acestea urmând a fi făcute publice pe canalele de comunicare ale programului.

Lansat în iunie 2019, programul Active Citizens Fund România deține cel mai mare buget pentru societatea civilă din cadrul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021, în valoare totală de 46.000.000 euro. Până în prezent au fost lansate 10 apeluri de proiecte care au totalizat peste 700 de aplicații, dintre care, până acum, au fost selectate pentru finanțare 135 proiecte în valoare de 22.929.347 euro. Cererea totală de finanțare din proiectele primite a fost de peste 100 milioane euro. Programul organizează periodic sesiuni de informare și diverse alte ateliere online pentru organizațiile interesate să aplice, acestea fiind comunicate atât pe www.activecitizensfund.ro, cât și pe www.facebook.com/acfromania. Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru  Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge.

 

*Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați: livia.drobota@fdsc.ro / +40 746 280 084

***

Despre Programul Active Citizens Fund România

Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru  Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societăţii civile și a cetățeniei active şi creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Pentru mai multe informații, accesați www.activecitizensfund.ro și www.eeagrants.org.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here