IPJ Olt a prezentat bilanțul activității pe anul 2019

0
125

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, la fel ca Poliţia Română în ansamblul său, şi-a continuat eforturile de îndeplinire a standardelor de performanţă. O atenţie deosebită s-a acordat realizării unui climat de cooperare şi încredere, atât în interiorul instituţiei noastre, cât şi în relaţiile cu cetăţenii şi cu celelalte forţe, în vederea menţinerea ordinii şi liniştii publice a comunităţii din judeţul Olt. 

Gestionarea resurselor umane a reprezentat o prioritate, astfel că, la nivelul IPJ Olt, în anul 2019, au fost desfăşurate 4 concursuri de ocupare a unor posturi de execuție vacante, prin modalitatea încadrării directe și 9 concursuri pentru ocuparea a 5 de funcții de conducere vacante din Inspectoratul de Poliție Județean Olt.

Totodată, s-a avut în atenţie, permanent, încadrarea funcţiilor din statul de organizare, astfel că inspectoratul are un procent de ocupare a funcţiilor prevăzute de 90,14%, din care: ofiţeri 75 %, agenţi 93,62 %  şi  personal contractual 93 %.

În ceea ce priveşte situaţia operativă, în anul 2019, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, numărul infracţiunilor sesizate a crescut cu aproximativ 7%, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018.

Din analiza datelor statistice privind infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii, în această perioadă, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, se observă o scădere cu 5,25% a numărului infracţiunilor de omor și o scădere cu 50% a numărului de infracțiuni de tentativă de omor, faţă de anul 2018.

Totodată, analiza situaţiei operative în anul 2019 reliefează o scădere de aproximativ 3% a infracţiunilor comise contra patrimoniului, față de perioada similară 2018.

În acest sens, organele de poliţie au urmărit în cursul anului 2019 să înlăture condiţiile care generează sau favorizează comiterea acestui gen de infracţiuni, iar activitățile de prevenire au avut scopul de a realiza o educaţie adecvată, o pregătire antiinfracţională cât mai bună a populaţiei pentru a obţine o implicare cât mai mare a cetăţenilor şi a factorilor cu responsabilităţi în acest domeniu.

Se poate remarca și o scădere de aproape 7,5% a infracţiunilor de furt sesizate, faţă de anul 2018.

La nivelul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au fost sesizate 310 infracțiuni, dintre care 273 de infracțiuni economico-financiare. Totodată, au fost constatate 520 de infracţiuni.

Ca urmare a acţiunilor preventiv – informative (organizarea unor patrule în zona unităţilor şcolare şi participarea la întâlniri cu elevii şi profesorii), s-a creat baza pentru realizarea unui climat de siguranţă, în incinta sau în zona adiacentă unităţilor de învăţământ, nefiind înregistrate evenimente deosebite.

Pentru disciplinarea participanţilor la trafic, în anul 2018, poliţiştii rutieri au organizat 300 de acţiuni, din care 284 numai cu efective proprii și 16 împreună cu alte formaţiuni de poliţie sau în colaborare cu reprezentanţi ai altor instituţii ori ai societăţii civile.

În urma activităților desfășurate pe această linie, au fost constatate 653 de infracțiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice(+24%), au fost aplicate 54.195 de  sancţiuni contravenţionale(+1871 fată de anul precedent), au fost reţinute în vederea suspendării dreptului de a conduce 3.757 de permise de conducere (+424 fată de anul precedent) şi au fost retrase 1.302 certificate de înmatriculare (+237 fată de anul precedent).

 Din analiza datelor statistice, se constată că, în anul 2019, s-au produs cu 10,78% mai multe  accidente grave, față de anul 2018. Principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave au fost: indisciplina bicicliştilor – 16,18%, viteza neadaptată şi viteză neregulamentară – 12,03 % și indisciplina pietonală – 14.52 %.

Pe lina respectării regimului armelor, explozibililor și substanțelor periculoase au fost organizate 143 de acțiuni fiind confiscate 50 de arme letale și neletale și 1467 de explozivi (materiale pirotehnice).

Structurile criminalistice au efectuate 4.460 de cercetări la fața locului și deplasări pentru alte evenimente, unde au ridicat 20.679 de urme de diferite categorii, care au condus la identificarea sau probarea vinovăției a 337 de persoane.

În baza planului cadru, au fost întocmite planuri de acţiune proprii, ocazie cu care au fost efectuate 606 controale, din care 303 pe linia legalităţii transporturilor de material lemnos, 117 controale în fondul forestier, 132 controale pe linia verificării provenienţei, prelucrării, depozitării şi valorificării materialului lemnos în locuri de depozitare, comercializare și 54 alte controale.

În perioada  analizată, urmare a activităţilor desfăşurate în domeniul silvic, a fost confiscată cantitatea totală de 427,45 mc. material lemnos, în valoare de 149.607 lei.

Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri, precum şi protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene, destructurarea grupărilor infracţionale, asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale şi financiare necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române, reprezintă obiectivele stabilite de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt pentru anul 2020.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt
Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here