Uniunea Salvați România a transmis o interpelare Instituției Prefectului Mehedinți cu privire la debranșările de la sistemul centralizat de încălzire

0
142

Pentru a proteja interesele financiare ale unora, autoritățile lucrează în tandem pentru a interzice debranșările de la sistemul centralizat de încălzire. În parlament se pregătește modificarea legii alimentării cu energie termică, nr. 325/2006. Conform propunerii de modificare, debranșările for fi interzise în zonele unitare de încălzire. Zona unitară de alimentare cu energie termică este definită de consiliul local.

În Drobeta Turnu Severin, în luna Mai 2016, Consiliul Local a adoptat o hotărâre prin care se angajează printr-o scrisoare de confort că va declara tot orașul zonă unitară de încălzire cu energie termică.

Pe 17 noiembrie 2016, Instituția Prefectului Mehedinți a contestat la tribunal această hotărâre. Deși argumentele au fost foarte bine formulate de fostul prefect, Tribunalul Mehedinți a respins contestația, pe 24.05.2017, când Instituția Prefectului era condusă de actualul prefect, care a decis să nu facă apel la decizie.

În contestație s-a motivăt că: „Considerăm că autoritatea deliberativă nu poate să impună locatarilor, proprietarilor de imobile, instituțiilor publice, modalitatea prin care să își asigure sursa de încălzire, și cu atât mai mult prestatorul de acest serviciu, ajungând în acest fel să constituie un monopol pe piața serviciilor publice, fiind încălcate prevederile legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice.”

Uniunea Salvați România a transmis o interpelare Instituției Prefectului Mehedinți prin care a solicitat lămuriri Prefecturii legate de acest proces și de ce a considerat să nu se facă apel, motivul fiind că „realitățile din 2017” sunt diferite de „realitățile din 2016”. Din ce știm, și în 2016 și în 2017 situația a fost similară: orașul Drobeta Turnu Severin nu dispune de o centrală pentru producerea agentului termic, și se bazează pe inchirierea unor cazane vechi de la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare, societate aflată în faliment.

Indiferent de realitățile în care ne aflăm, Severinernii for fi ținuți captivi unui sistem de încălzire comunist, indiferent de sursa care va produce căldura. Răspunsul domnului Prefect ne face să ne gândim dacă nu cumva trăim într-o realitate paralelă.

SOLICITARE DE INFORMAȚII

În atenția: Domnului Nicolae DRĂGHIEA, Prefect – Instituția Prefectului Județul Mehedinți

De către: Doamna Senator Silvia Dinică

Circumscripţia electorală: nr 42, București

Grupul Parlamentar: USR, Membru în comisia de transporturi și energie

Obiectul cererii: Informații cu privire la act administrativ – HCL nr.99/12.05.2016

 Stimate Domnule Prefect,

Vă trimit prezenta adresă cu referire la actul administrativ – HCL nr.99/12.05.2016 privind aprobarea emiterii unei scrisori de confort de către municipiul Drobeta Turnu Severin, în vederea susținerii Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în calitatea sa de cumpărător de energie termică conform contractului nr.71/ 29.12.2015 prin intermediul căreia s-a dispus trimiterea unei scrisori de confort către SC ALPHA GROUND SOLUTIONS SRL.

Anterior, fostul prefect al Județului Mehedinți, Cristinel PAVEL în calitatea de reprezentant al Instituției Prefectului – Județul Mehedinți a înaintat un dosar către Tribunalul Mehedinți împotriva Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin cu scopul de a dispune anularea Hotărârii nr 99/12.05.2016 ca fiind nelegală. Motivațiile ce au stat la baza acestei solicitări au fost detaliate în adresa cu nr. 5557/6.11.2016.

În data de 24.05.2016 cererea formulată de Instituția Prefectului Județului Mehedinți, în contradictoriu cu Consiliul Local al Municipiului Dr. Tr. Severin, SC Alpha Ground Solutions și Banca Transilvania SA a fost respinsă cu drept de recurs în 15 zile de la data comunicării conform Hotărârii 1247/24.05.2017, așa cum reiese din informațiile disponibile online pe site-ul Ministerului Justiției – Portalul Instanțelor de Judecată.

Având în vedere cele prezentate mai sus și în baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, vă rog să ne furnizați un raspuns cu privire la următoarele subiecte de interes:

  1. Ce acțiuni/demersuri au fost întreprinse de către instituția dvs. pentru ca aceasta actiune a fostului prefect sa fie acceptată de tribunal?
  2. De ce nu a fost făcut recurs la această decizie în termen de 15 zile de la data comunicării rezoluției?
  3. Solicităm actul de decizie prin care a fost dispusă și comunicată respingerea cererii.

Solicit răspuns scris. 

Data                                                             Senator, Silvia Monica Dinică

06.11.2017    

Captura de ecran

                                               

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here